Snel , betrouwbaar, veilig en ongestoord internet als een nutsvoorziening voor iedereen in de gemeente Roosendaal.

Dát is onze ambitie. In de eerste plaats voor de buitengebieden. Maar we kijken ook naar de kerkdorpen en de stad Roosendaal zelf.

Het realiseren van deze ambitie is een hele uitdaging. Het buitengebied van Roosendaal is rijk aan bomen, natuur en snelwegen. Maar Roosendaal is ook “spoorstad” en de Roosendaalse Vliet en Commissaris Hartenkanaal doorkruisen de gemeente. De afstanden in het buitengebied zijn ongeveer 30 keer langer dan in de verstedelijkte gebieden. Dat betekent dat er veel gegraven moet worden. Het traject omvat ongeveer 180 km graafwerk(!).

Klanten kunnen erop rekenen dat bij Buiten Gewoon Snel privacy en veiligheid prioriteit hebben.

Wij zijn transparant over wat we met de gegevens van onze klanten doen, en waarom. Wij luisteren geen gesprekken af en lezen geen berichten van klanten.

Voortdurende technologische ontwikkelingen in verkeerde handen zijn van invloed op privacy en veiligheid. De ambitie is om hierbij het belang , de veiligheid en de wensen van de klant voorop te blijven stellen.

Buiten Gewoon Snel is geworteld in een sterk familiebedrijf dat al bijna 65 jaar bestaat; en bekend is met antennebouw, telecom-overdracht maar vooral thuis is in digitale technieken.

Géén snel ingehuurde ZZP’ers.

Voor wat betreft de diensten maken we wél gebruik van grote landelijks spelers, zodat u als abonnee gebruik kunt maken van de lage kosten.